Het taxatierapport

taxatierapportDe volgende zaken worden in het taxatierapport omschreven:

  • Het doel van de taxatie
  • De omschrijving van het pand en de omgeving
  • De onderhoudstoestand van het pand
  • De waarde van het pand
  • De privaat- en publiekrechtelijke aspecten
  • Eventuele verontreiniging

Bij een taxatie houden we rekening met de marktsituatie, bouwtechnische aard, juridische aspecten als de courantheid en de ligging van het object.

Kwaliteit taxatierapport

De door mij uitgevoerde taxaties worden uitsluitend verricht door een gecertificeerde makelaar/taxateur.

Onze taxatierapporten voldoen aan de strenge eisen van o.a. de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning onder auspiciën van de Nationale Hypotheek Garantie, het Contactorgaan Hypothecair Financiers en de Vereniging Eigen Huis.

In contact?
Met de gegevens onderaan de pagina of via de contactpagina kunt u ons bereiken